Groot moerasscherm

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De zittende of kort gesteelde bloemen groeien in drie  tot vijftien  stralen en staan tegenover de bladeren. Meestal is er geen omwindsel. De kleine kroonbladen zijn spits en wit of groenwit. Bladeren: De bladen zijn geveerd met vijf tot dertien eironde of langwerpige, meestal 1½-6 cm lange (soms kleiner of langer tot 10 cm), gekarteld-gezaagde deelblaadjes. De bladscheden zijn groter en breed vliezig gerand.

Groeiplaats
Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, kalkhoudende grond en in zoet of zwak brak water (vrijwel alle grondsoorten).

Voorkomen
Plaatselijk vrij algemeen in het westen en zuidwesten, in de kalkrijke duinen en in het rivierengebied en zeldzaam in Zuid-Limburg. Elders zeer zeldzaam.