Grote kroosvaren

Grote kroosvaren drijft op open, ondiep, voedselrijk tot zeer voedselrijk, neutraal tot licht alkalisch, zoet of zwak brak, stilstaand of zeer zwak stromend water boven een bodem van klei of laagveen. Ze groeit in sloten en kanalen en profiteert van een zekere waterverontreiniging. De plant stamt oorspronkelijk uit de warmere delen van Amerika en komt tegenwoordig in bijna alle werelddelen voor. De soort is vrij algemeen in het westen en het rivierengebied en is elders zeldzaam tot zeer zeldzaam. De horizontale stengels zijn vertakt, dragen wortels en bladen die kroesig boven het water uitsteken, slechts ééncellige papillen dragen, eerst blauwachtig groen zijn en pas later roodachtig worden en zo in herfst hele oppervlakten steenrood kunnen kleuren. Bij de ontwikkeling van de microsporangia en de megasporangia worden er in de microsporangia weefselklompjes (massulae) gevormd waarin de microsporen zijn ingebed. Tevens worden er ankervormige uitsteeksels (glochidia) zonder tussenschotten gevormd waarmee de massulae de drijvende megasporen kunnen enteren.