Grote leeuwenklauw

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De niet gesteelde bloeiwijze is okselstandig. De bloemen zijn zeer klein, 1½-2 mm, en komen boven de steunblaadjes uit. Er zijn geen kroonbladen. Bladeren: De blauwgroene, ruitvormige bladen worden tot 1 cm lang. Ze zijn zeer diep ingesneden (handspletig). De slippen van de steunblaadjes zijn bijna even breed als hoog. De tanden van de middelste en bovenste steunblaadjes zijn iets langer dan breed.

Groeiplaats
Zonnige, open plaatsen op vochtige tot vrij droge, goed gedraineerde, matig voedselrijke tot voedselrijke, kalkhoudende grond (lemig zand, löss, leem, zavel en klei).

Voorkomen
Zeldzaam in Zuid-Limburg, in het Deltagebied en in het rivierengebied. Elders zeer zeldzaam.