Haagwinde

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De alleenstaande, witte of zelden roze bloemen groeien aan klimmende stengels in de bladoksels. Ze hebben een lange steel, zijn trechtervormig en worden 3-5 cm. De meeldraden worden tot 2½ cm lang en de helmknoppen 4-6 mm. De stempellobben zijn vlak. Bladeren: De driehoekig-eironde, 8-15 cm grote bladeren hebben vaak een toegespitste afgeronde top. De bladvoet is breed pijlvormig met vaak scheef afgeknotte oortjes. De bladstelen zijn niet gevleugeld. De schutbladen zijn langer dan de kelk en bedekken elkaar nauwelijks.

Groeiplaats
Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op natte tot vochtige, voedselrijke grond. Ook in brak milieu (alle grondsoorten behalve hoogveen).

Voorkomen
Zeer algemeen.