Hangende zegge

Hangende zegge is oorspronkelijk vooral een soort van natte bronbossen in Zuid-Limburg, maar ze heeft zich de laatste decennia over het gehele land verrassend snel weten uit te breiden, hoogstwaarschijnlijk vooral via zaad uit tuinen. Carex pendula is met een maximale hoogte van anderhalve meter de grootste zeggesoort in ons land. Ze doet haar naam eer aan: de lange vrouwelijke aartjes en zelfs het mannelijke topaartje zijn overhangend. De soort groeit in grote, dichte pollen en is met haar hangende aartjes een gewilde sieraad in tuinen. Het is opvallend hoe gemakkelijk deze soort verwildert. Het grote aantal vruchtjes per aartje is daar mogelijk mede debet aan. Er zijn geen hybriden bekend van deze soort met andere zeggen. Dit zou er op kunnen duiden dat het evolutionair een relatief oude soort is.