Heggenrank

Herkenning
Bloemen: Eenslachtig (een bloem met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). Tweehuizig (mannelijke en vrouwelijke bloemen op verschillende planten). Heggenrank is tweehuizig, er zijn dus mannelijke en vrouwelijke planten. De trosvormige bloeiwijzen staan in de bladoksels. De bloemen zijn groenwit met donkerder nerven. Ze zijn 1-1,8 cm. De vrouwelijke bloemen zitten in kleine zijdelingse groepjes. De mannelijke bloemen hebben een veel langere steel en zitten in hangende trossen. De kelk en de kroon zijn vergroeid. De vrouwelijke bloemen zijn kleiner dan de mannelijke. De kelk van de vrouwelijke bloemen is half zo lang als de bloemkroon. Bladeren: De verspreid staande bladeren zijn ruw behaard, eirond of breed eirond en meestal vijflobbig. Ze hebben een hartvormige voet. Naast de bladsteel groeit een, meestal niet vertakte, rank, die een groot aantal kurkentrekkervormige windingen heeft.

Groeiplaats
Zonnige tot licht beschaduwde, warme plaatsen op droge, kalkrijke, voedselarme tot matig voedselrijke, vaak humusarme, goed gedraineerde grond (zand, klei en leem).

Voorkomen
Vrij algemeen in Zuid-Limburg, het rivierengebied, de duinstreek, Zeeland en in stedelijke omgeving. Ook in Gaasterland. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.