Heidespurrie

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De witte bloemen zijn 6-8 mm. Ze bevatten tienĀ  meeldraden, maar soms zijn er minder. De kroonbladen zijn breed eivormig, stomp, bedekken elkaar aan de randen en zijn even lang als de kelkbladen. Bladeren: De blauwgroene bladen groeien schijnbaar in kransen. Aan de onderkant zie je geen lengtegroef. Ze zijn smal lijnvormig en worden 1-2 cm lang.

Groeiplaats
Zonnige, open plaatsen (pionier) op droge, zeer voedselarme, zure, kalkloze zandgrond.

Voorkomen
Plaatselijk vrij algemeen op de zandgronden in het oosten en midden, zeldzaam tot zeer zeldzaam in de duinen.