Hoge dravik

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Een tot 20 cm lange, iets dichte tot vrij open, rechtopstaande bloempluim, maar soms buigt deze bovenaan enigszins. De aartjes zijn 3 tot 5 cm lang en de kafnaalden 3 tot 6 cm. Bladeren: De bladeren zijn ongeveer 0,5 cm breed. Het tongetje wordt tot 3 mm lang.

Groeiplaats
Zonnige, open plaatsen op droge, matig voedselrijke tot voedselrijke, zandige of stenige grond.

Voorkomen
Zeldzaam in stedelijke gebieden. Ingeburgerd tussen 1975 en 1999.