Hondspeterselie

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemschermen bestaan uit tien  tot twintig  stralen en hebben witte, stralende randbloemen. Meestal is er een omwindsel. De lange, drie- of vierbladige omwindseltjes aan de buitenkant van de schermpjes wijzen als sporen naar beneden. Bladeren: De ruitvormige bladeren zijn twee-  tot drievoudig geveerd. Ze hebben donkergroene, glanzige, eironde, gelobde blaadjes (langwerpige, spitse slippen). De plant is zeer giftig, maar het gif verdwijnt bij droging.

Groeiplaats
Zonnige tot half beschaduwde, open plaatsen op matig droge tot meestal vochtige, voedselrijke, omgewerkte grond.

Voorkomen
Vrij algemeen, maar zeldzaam in de duinen, Flevoland en in het noordoosten van het land.