Hoog struisgras

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De 8-25 cm lange bloempluim is piramidevormig en ongeveer twee  keer zo lang als breed. De eennervige kelkkafjes zijn op de nerf zeer ruw en zijn ongeveer 2,5 mm. De aartjes zijn 2-3 mm. Het onderste kroonkafje (lemma) is ongenaald, maar soms zie je een kort naaldje vlakbij de top. Het onderste kroonkafje is ongeveer 2 mm en twee  keer zo lang als het bovenste. De gele helmhokjes zijn eveneens ongeveer 2 mm. Bladeren: De bladeren zijn tot 8 mm breed. Het tongetje is tot 6 mm lang en heeft een afgeknotte, getande top.

Groeiplaats
Zonnige tot half beschaduwde, open tot grazige plaatsen op vochtige, voedselrijke tot zeer voedselrijke, zwak zure tot kalkhoudende grond. In de duinen groeit dit gras ook op droge plaatsen. (Klei, leem en zand) Vaak op verstoorde grond.

Voorkomen
Vrij algemeen.