Hopwarkruid

Hopwarkruid is begin 20e eeuw voor het eerst in Nederland verschenen, zij is afkomstig uit (Zuid-) Oost-Europa en Midden-Europa en is vermoedelijk via de Rijn ons land binnen gekomen. Inmiddels is ze tamelijk algemeen langs Nederrijn en Waal en breidt zich recent ook uit langs de IJssel en de Maas. Hopwarkruid is, net als de andere warkruiden, een holoparasiet; zij heeft bladgroen noch langblijvende wortels en is dan ook voor de voedselvoorziening geheel aangewezen op de waardplant, waaraan zij middels haustoriën water en voedsel onttrekt. Die waardplanten zijn te vinden in voedselrijke ruigten en zomen van ooibossen langs het rivierengebied, vooral Dauwbraam en jonge Wilgen, maar ook tal van kruidachtige soorten. Het beste sleutelkenmerk ten opzichte van de andere soorten warkruiden in Nederland is de stijl; Hopwarkruid heeft één stijl met twee stempels, terwijl de andere Nederlandse soorten twee stijlen met ieder één stempel hebben. Opvallend zijn verder de relatief dikke rode stengel, de armbloemige bloeiwijze, de lange kroonbuis en de grote doosvruchten.