Hyssop

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen groeien in naar één kant gerichte, kleine kransen in bebladerde aren. Ze zijn blauw of blauwachtig paars, soms wit of roze en worden 0,7-1,2 cm. De onderlip heeft drie  lobben, de bovenlip staat rechtop en de meeldraden steken uit de bloem. Bladeren: De sterk geurende, lijnvormige tot lancetvormige bladen zijn 1-2,5 cm. Ze hebben een gave rand en zijn stomp, zwak glanzend en beklierd.

Groeiplaats
Zonnige plaatsen op droge, kalkrijke, vaak stenige grond.

Voorkomen
Niet ingeburgerd, maar soms wel verwilderd vanuit (kruiden)tuinen.