IJle lamsoor

Limonium humile is nauw verwant aan Limonium vulgare en slechts op basis van een combinatie van kenmerken van deze laatste soort te onderscheiden. De bruinrode helmhokken en de langere bloeiwijzetakken die vooral in het onderste deel ijl met bloemen bezet zijn worden als onderscheidende kenmerken genoemd. Ze is pas recent van een paar plaatsen bekend, namelijk van de Waddeneilanden Ameland en Vlieland en van Zeeuws-Vlaanderen. Wellicht wordt Limonium humile over het hoofd gezien, of misschien is ze echt zo zeldzaam in Nederland, maar de soort blijft te zoeken in de overige kweldergebieden. Het Europese verspreidingsgebied omvat de Britse eilanden, Normandië, Nederland en zuidwestelijk Scandinavië. Op de Vliehors lijkt de soort lager in de zonering voor te komen dan Limonium vulgare en ook op de Britse eilanden lijkt ze dezelfde standplaatsvoorkeur te hebben.