IJle zegge

IJle zegge is een min of meer algemene soort in grote delen van ons land, al mijdt ze de klei- en veenstreken grotendeels. Het is een soort van natte, beschaduwde bossen, vooral Alno-Padion, langs stroompjes, aan het water en op kwelplekken in het bos. IJle zegge groeit in vrij dichte pollen met smalle, overhangende bladen en later eveneens overhangende bloeiwijzen. De kleine, bleekgroene en remote aartjes in de bloeiwijze zijn voorzien van lange schutbladen, de onderste is langer dan de gehele bloeiwijze. Er zijn in Europa maar liefst veertien hybriden met IJle zegge bekend. Hiervan komen er vier voor in ons land: C. x arthuriana [met Zompzegge], C. x crepinii [met Voszegge], C. x boenninghausiana [met Pluimzegge] en C. x pseudoaxillaris [met Valse voszegge]. Alleen C. x boenninghausiana is relatief algemeen. IJle zegge is gemakkelijk herkenbaar en niet te verwarren met enige andere Carex soort in ons land.