Italiaanse aronskelk

Herkenning
Bloemen: Eenslachtig (een bloem met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). Eenhuizig (mannelijke en vrouwelijke bloemen op dezelfde plant). De bloeischede wordt 5-40 cm en heeft een overhangende top. De bloeischede is van buiten bleekgroen en van binnen geel- tot witachtig. Het knotsvormige deel van de bloeikolf is dof geel. Het vruchtbeginsel is ongeveer 5 mm lang. Bladeren: De bladeren zijn driehoekig-hartvormig, hebben witte of geelwitte aderen en afstaande slippen aan de voet. In de herfst komen de planten al weer boven de grond.

Groeiplaats
Licht beschaduwde plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, vaak kalkrijke, humeuze grond (duinzand en rivier- en zeeklei).

Voorkomen
Zeldzaam ingeburgerd als stinsenplant op een aantal plaatsen in kustgebieden en hier en daar langs de rivieren.