Kalmoes

Kalmoes staat in en langs zonnig, voedselrijk, stilstaand of stromend, zoet, stikstofrijk, zwak zuur tot kalkrijk water boven bodems van zand, veen of klei. Ze groeit langs waterkanten en in water van allerlei water bevattende of vervoerende systemen, in moerassen, zowel in verlandingsvegetaties als in aangrenzende weilanden die ’s winters onder water staan. De plant stamt oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië en is nu over grote delen van het gematigde Noordelijk Halfrond verspreid. Ze werd sinds 1557 in Europa ingevoerd in botanische tuinen en is vervolgens ingeburgerd. Kalmoes is algemeen in laagveengebieden en het rivierengebied, plaatselijk vrij algemeen in de Pleistocene gebieden en is elders zeldzaam. Ze valt op door haar gegolfde bladrand en de aromatische geur die vrijkomt bij kneuzing. Ze komt in onze streken wel tot bloei maar vormt geen vruchten, de verspreiding geschiedt d.m.v. wortelstokken of delen daarvan. Kalmoesextract wordt gebruikt ter stimuleren van de spijsvertering, in Deventer kruidkoeken en in de kruidenjenever Berenburg.