Kerspruim

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De meestal alleenstaande, 1½-2 cm grote bloemen verschijnen tegelijk met de bladeren of iets eerder. De kroonbladen zijn meestal wit, maar soms roze. De bloemstelen zijn kaal. Bladeren: De langwerpige tot eironde bladeren zijn 3 tot 7 cm. Ze zijn van boven glanzend en worden snel kaal. Van onderen zijn ze eerst op de middennerf behaard, maar later worden ze (vrijwel) kaal.

Groeiplaats
Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op vochtige tot vrij natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, humeuze, vrijwel neutrale grond. Het meest op rivierklei en leem.

Voorkomen
Zeldzaam. Het meest in rivierkleigebieden. Ingeburgerd tussen 1950 en 1974.