Klimopwaterranonkel

Klimopwaterranonkel komt verspreid voor op de pleistocene zandgronden:van noord Drenthe via Twente en Limburg tot west Brabant. Zij is lokaal vrij algemeen in zeer ondiep stromend water van kwelsloten, beekjes en kunstmatige bronnen (zoals sprengen langs de Veluwe of artesische bronnen in de Gelderse vallei). In de duinstreek is Klimopwaterranonkel bekend uit de omgeving van Schoorl. Hoewel de soort verdwenen is uit bepaalde gebieden (zoals oost Groningen) is er landelijk gezien geen duidelijke achteruitgang gemeten. Klimopwaterranonkel is een kleine plant die vaak groeit op plaatsen die in de zomer droogvallen; in die periode wordt zij gemakkelijk verdrongen door forse kruiden en grassen. De strategie van Klimopwaterranonkel om vroeg in het jaar te kiemen en zaad te zetten voorkomt dit. Ook later in het jaar kan zij snel reageren op het plotseling beschikbaar komen van kale bodem in de geschikte milieutypen.