Klokjesgentiaan

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen staan afzonderlijk aan de top van de stengels en één  of twee  in de bladoksels. Ze zijn blauw en hebben aan de buitenkant vijf  groene strepen. Van binnen zijn ze groen gestippeld. Verder zijn ze trompetvormig en 2½-4½ cm lang. De bloemkroon heeft vier  of vijf  slippen. De kelk is groen en heeft vijf  smalle tanden. Bladeren: De bladeren vormen geen wortelrozet. Ze zijn lijnvormig, maar soms vrij breed langwerpig. Ze hebben één  tot drie  nerven en zijn alleen helemaal onderaan met elkaar vergroeid. Ze worden tot 5 cm lang.

Groeiplaats
Zonnige plaatsen op vochtige tot natte, voedselarme, zwak zure tot zure grond (zand, leem en veen).

Voorkomen
Vrij zeldzaam in het oosten en midden van het land en zeer zeldzaam in laagveengebieden en op de Waddeneilanden.