Biesknikbloem

Knikbloem staat op zonnige, open tot grazige, matig voedselrijke zand- of stenige grond. Ze groeit in graanakkers en aan akkerranden, op zandheuvels, in kalkrijke ruigten en op zandige plekken in grasland. Het areaal van deze Zuid- en Midden-Europese plant reikt tot Oost-Nederland. Deze zeer diep wortelende plant werd vroeger vrij talkrijk op twee plaatsen gevonden bij Kampen waar ze voorkwam aan akkerranden op zandheuvels en verder is ze in die zelfde tijd aangetroffen bij Nijmegen. Waarom ze op deze vindplaatsen verdwenen is blijft onduidelijk. Later is ze toch weer op meerdere plekken in het rivierengebied opgedoken en in Nijmegen staat ze tegenwoordig langs de randen van een industrieterrein. In het westen van Duitsland is de soort ook op zijn retour en ook hier is niet duidelijk waarom. In Australiƫ breidt de ingevoerde plant zich juist sterk uit en gedraagt zich ze invasief en moet dus worden bestreden. Hetzelfde doet zich voor in Noord-Amerika.