Knolvossenstaart

Knolvossenstaart is een gras dat langs de kust groeit op de grens van zout en zoet, vooral in het deltagebied en op Texel. De waarnemingen rond het IJsselmeer zijn feitelijk waarnemingen van rond de Zuiderzee, dus toen het water nog zout was. Na 1990 is de soort alleen nog aangetroffen op Workum. Knolvossenstaart komt voor in de associatie van Aardbeiklaver en Fioringras. De soort was samen met Aardbeiklaver in Nederland talrijk rond de Zuiderzee, het IJ en de Haarlemmermeer, maar is in tegenstelling tot Aardbeiklaver sterk afgenomen. Knolvossenstaart is een laag en tenger, grijsgroen gras met een knolvormig verdikte stengelvoet. Uit de knollen komt in de nazomer nieuw blad. Het heeft een kort groeiseizoen tot midden in de zomer en wordt daardoor mogelijk over het hoofd gezien. Bovendien groeit Knolvossenstaart op plekken waar ook de algemene Geknikte vossenstaart staat, waar het sterk op lijkt.