Kompassla

Kompassla gedijt als voormalige steppeplant en pionier uitstekend in het stedelijk milieu, waar de omstandigheden soms niet onderdoen voor het extreme steppeklimaat. Overal waar de mens de bodem heeft bewerkt en het vrij kalkrijk is, kan het zaad van Kompassla dat door de wind wordt meegevoerd, ontkiemen. Een klein spleetje tussen muur en trottoir is al voldoende. Voor 1960 was deze soort in Nederland nauwelijks bekend. Nu komt hij overal algemeen voor behalve op de Waddeneilanden en in Noordwest-Drenthe. Deze vrij hoge plant met blauwgroene bladeren is vanuit het zuiden naar Nederland opgerukt. Eerst alleen in Zuid-Limburg te vinden langs bermen, in ruigten en op voedselrijke plekjes van braakliggende terreinen. De warmte van de zon bevordert zijn mogelijkheden.