Kruipklokje

Kruipklokje heeft in hoog tempo bezit genomen van de binnensteden in Nederland. In slechts enkele jaren groeide zij uit van tuinplant tot echte stadsplant. In veel steden is de plant nu op straat te vinden, vooral op en langs tuinmuurtjes en gevels. Zij groeit overal, in buitenwijken, in naoorlogse stadsgebieden en in stadscentra. In de binnensteden groeit Kruipklokje aan de straatkant, op en rond trapportalen, in oude binnentuinen, in hofjes en op grachtenmuren. Kruipklokje groeit op zonnige en beschaduwde, vochtige bodem. De verspreiding vindt plaats door zaad en vegetatief vanuit wortelstokken, waardoor ze vanuit haar standplaats sterk kan uitbreiden. Momenteel is de soort ingeburgerd in stedelijk gebied. Kruipklokje is pas in de jaren dertig in cultuur genomen, maar tegenwoordig hoort het tot de meest gekweekte klokjes. Zij komt oorspronkelijk uit de Dinarische Alpen in Kroatiƫ. Als bergplant kan zij slecht tegen hete zomers. Kruipklokje kan verward worden met Dalmatiƫklokje.