Kruipwilg

Herkenning
Bloemen: Eenslachtig (een bloem met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). Tweehuizig (mannelijke en vrouwelijke bloemen op verschillende planten). De zittende, 1-2½ cm lange katjes verschijnen tegelijk met de bladeren of iets eerder. De schutbladen worden naar de top donker roodbruin tot zwartachtig. Elke bloem heeft één honingklier. Het vruchtbeginsel is gesteeld en zijdeachtig-viltig behaard tot kaal. Bladeren: De bladeren zijn zeer variabel. Ze zijn 0,5-5 cm lang, hebben een gave of onduidelijk getande rand, zijn omgekeerd eirond tot langwerpig en de top is teruggekromd. Eerst zijn ze aan beide kanten dicht zilverachtig behaard, later worden ze gedeeltelijk of helemaal kaal. De bovenkant is dan min of meer glanzend en vaak zilverachtig. Er zijn geen steunblaadjes.

Groeiplaats
Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op droge tot natte, voedselarme, zwak zure tot kalkrijke grond (zand, leem, zavel en veen). Subsp. dunensis groeit het meest op kalkrijke zandgrond (bijv. in de duinen) en subsp repens op zure zandgrond (bijv. in de Kempen).

Voorkomen
Algemeen in de duinen, vrij algemeen op de hoge zandgronden in het oosten, midden en zuiden en in enkele laagveengebieden en vrij zeldzaam in Zeeland. Elders zeer zeldzaam.