Lamsoor

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen groeien in schermvormige pluimen. Ze staan naar 1 kant gekeerd, dicht bij elkaar en zijn roodachtig of blauwpaars en 6 tot 8 mm groot. De kelkbuis is behaard. Bladeren: De grauwgroene bladeren staan omhoog gericht en zijn omgekeerd eirond tot spatelvormig. Ze zijn veernervig, stomp, stekelpuntig, hebben een gave rand en zijn leerachtig en kaal. Verder zijn ze 1½ tot 3 cm breed en in de steel versmald. Ze hebben een lange steel. .De schutbladen zijn vliezig, stomp of spits tot toegespitst. Alleen de bovenste hebben dicht opeenstaande bloemen.

Groeiplaats
Zonnige plaatsen op natte, slibrijke, matig voedselrijke tot voedselrijke, zilte grond (klei, slibrijk zand, zavel en stenige plaatsen).

Voorkomen
Plaatselijk vrij algemeen in het Wadden- en het Deltagebied. Elders zeer zeldzaam.