Lancetbladige basterdwederik

Lancetbladige bastaardwederik staat op, open zonnige tot beschaduwde, vochtige tot droge, voedselrijke, stikstofarme, zwak zure löss en stenige plaatsen. Ze wordt aangetroffen in zowel lichte bossen, kapvlakten, in beschaduwde bermen en holle wegen als op omgewerkte grond van akkers kwekerijen en tuinen. Verder wordt ze waargenomen op allerlei stenige standplaatsen zoals muren, puin- en steenhellingen, spoorwegemplacementen en mijnsteenbergen. Van deze zuidelijk soort reikt het areaal noordelijk tot in Nederland en Zuidwest Engeland. Het bolwerk van deze bastaardwederik ligt in Zuid-Limburg en ze werd vroeger ook gevonden bij Nijmegen, Venlo, Rozenburg en op Urk. Ze kwam vroeger vooral voor in holle wegen maar is daar nagenoeg verdwenen door eutrofiëring en het storten van vuilnis. Ze wordt nu gevonden op mijnsteenbergen, muren en spoorwegemplacementen. Vegetatief is de combinatie van het ontbreken van verheven lijnen op de stengel met de “lang”-gesteelde, symmetrisch gevormde elliptische bladeren uniek.