Langstekelige distel

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen staan afzonderlijk of zelden met 2 of 3 bij elkaar op korte, gekroesd-gevleugelde stelen. De rechtopstaande, roodpaarse bloemhoofdjes zijn 1 tot 2½ cm groot. De omwindselbladen staan iets af of zijn opgericht. Ze hebben een zwakke stekelpunt. De middennerf van de middelste omwindselbladen springt tot aan de voet uit. Bladeren: De langwerpige bladeren zijn veerdelig, dofgroen en aan de onderkant iets spinnenwebachtig behaard. De bladrand is stekelig en draagt tot 5 mm lange stekels.

Groeiplaats
Zonnige, vrij open plaatsen op droge, matig voedselrijke grond.

Voorkomen
Zeer zeldzaam. Het meest in het rivierengebied.