Liggende asperge

Herkenning
Bloemen: Eenslachtig (een bloem met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). Tweehuizig (mannelijke en vrouwelijke bloemen op verschillende planten). De bloemen staan alleen of in paren in de bladoksels. Ze zijn groengeel, klokvormig en 4½ tot 6½ mm groot. De bloemstelen zijn 2 tot 8 mm lang. Bladeren: De naaldvormige, grijsgroene blaadjes zitten in bundels van 4 tot 15, 0,5 tot 1 cm en zijn iets afgeplat.

Groeiplaats
Zonnige, open plaatsen op droge, voedselarme, neutrale tot kalkrijke, grazige grond.

Voorkomen
Vrij zeldzaam in de Hollandse duinen en zeer zeldzaam op enkele Waddeneilanden.