Liggende majer

Liggende majer is een pionier van zonnige, warme, open plekken op vrij droge, voedselrijke, vooral stikstofrijke, omgewerkte bodems. De overblijvende plant groeit tussen stoeptegels, tegen muren, aan de voet van bomen, op ruderale plekken, langs rivieren en op haventerreinen. Liggende majer is zeer zeldzaam in Nederland. Zij komt waarschijnlijk oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. Liggende majer is een nieuwe stadsbewoner. Ze is vlak na de eeuwwisseling ingeburgerd in het stedelijk gebied van Nederland, voor het eerst in Amsterdam. Liggende majer heeft zich sindsdien onder meer in Haarlem en Wageningen op straat gevestigd. Liggende majer is een C-4 plant, een plant die ’s-nachts kooldioxide vastlegt en daardoor overdag minder water verliest, sneller groeit en een uitgebreid wortelstelsel vormt. Ze profiteert van de opwarming van het klimaat. Liggende majer lijkt op Kleine majer, maar verschilt daarvan onder meer door een aan de top behaarde stengel (bij Kleine majer kaal) en bladen die de aan de top stomp zijn (bij Kleine majer uigerand of afgeknot).