Moeraswolfsmelk

Herkenning
Bloemen: Eenslachtig (een bloem met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). Eenhuizig (mannelijke en vrouwelijke bloemen op dezelfde plant). De grote bloeiwijze is goudgeel en de bloeiwijzetakken zijn schermvormig vertakt. Temidden van 3 tot 5 van zulke schermstralen zit een vaak nogal forse schijnbloem met 5 tot 7 honingklieren. In deze grote schijnbloemen komt de stamper vaak niet of pas laat tot ontwikkeling. De honingklieren zijn eirond tot langwerpig, niet of nauwelijks gebogen en hebben afgeronde uiteinden. Ze zijn eerst geel, maar worden later oranjeachtig. Bladeren: De grijsgroene bladeren zijn kort gesteeld of hebben geen steel. Ze zijn kaal, gaafrandig of aan de top fijn getand en hebben een smalle doorschijnende rand.

Groeiplaats
Zonnige plaatsen op natte, voedselrijke grond (rivierklei, zavel en laagveen).

Voorkomen
Vrij zeldzaam in laagveengebieden in Noord-Overijssel en Zuid-Holland, in het rivierengebied en aangrenzend Noord-Brabant en zeer zeldzaam in Zuidoost-Fryslân.