Oeverzegge

Oeverzegge is één van de meest forse Carex soorten in ons land. Ze is algemeen in vrijwel het gehele land te vinden in de oeverzone van voedselrijk water. Ze vormt met haar wortelstokken vaak uitgestrekte Magno-Caricion-vegetaties en overwoekert daarmee dikwijls vele andere planten. Het is een opvallende verschijning met haar relatief brede bladen, meerdere mannelijke aren aan de top en de forse vrouwelijke aren daar onder. Ze is enkel te verwarren met Moeraszegge (Carex acutiformis), waar ze dikwijls mee samen groeit, doch deze soort heeft smallere bladen en is minder fors gebouwd. Bovendien, Moeraszegge heeft stompe mannelijke kafjes, terwijl bij Oeverzegge de mannelijke kafjes toegespitst zijn. Vergelijk duidelijk materiaal in het veld om deze verschillen goed te (leren) zien. Er zijn acht hybriden van Oeverzegge in Europa bekend, waarvan C. x beckmanniana [met Snavelzegge], C. x csomadensis [met Blaaszegge] en C. x evoluta [met Draadzegge] ook in Nederland voorkomen.