Paarbladig goudveil

Zowel Paarbladig als Verspreidbladig goudveil zijn karakteristieke soorten van bronmilieus en kunnen daardoor naast elkaar voorkomen. Dit doen ze onder andere in Twente, Zuid-Limburg en op een enkele plaats langs de rand van het Veluwemassief. Paarbladig goudveil komt verder veel voor in de bronmilieus langs de Veluwerand en de Nijmeegse heuvelrug. Ook in Noord-Limburg onderaan de Maasterrassen komt zij nog veel in kwelmilieus voor. Paarbladig goudveil heeft een meer Atlantische verspreiding dan Verspreidbladig goudveil. In west Europa is Paarbladig goudveil dus algemener, terwijl in continentaal Europa Verspreidbladig goudveil de norm is. Beide goudveilsoorten zijn in Nederland zeldzaam, vanwege het zeldzame voorkomen van hun bijzondere milieu. Vrijwel alle bronmilieus liggen tegenwoordig in natuurgebieden en zijn goed beschermd tegen negatieve invloeden. De soorten gaan dus niet achteruit en staan derhalve niet op de Rode lijst. Naast de bladstand verschillen de soorten ook in bladrand. Paarbladig goudveil heeft een gave bladrand, bij Verspreidbladig goudveil is deze duidelijk gekerfd.