Gewone pastinaak

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De gele bloemen zijn ongeveer 1½ mm groot. De kroonbladen zijn aan de top naar binnen omgeslagen. Er zijn 0 tot 2 omwindselbladen, die spoedig afvallen. De schermen hebben 5 tot 20 ongelijke stralen. Bladeren: De geelgroene bladeren zijn enkel of soms dubbel geveerd, aan de bovenkant zijn ze vaak glanzig, van onderen zijn ze behaard tot kaal. ze hebben 5 tot 11 eironde gelobde en getande slippen.

Groeiplaats
Zonnige plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, weinig of niet bemeste, kalkhoudende grond.

Voorkomen
Vrij algemeen, maar zeldzaam in Limburg, in het oosten en noordoosten en op de Waddeneilanden.