Pilvaren

Pilvaren staat op zonnige tot iets beschaduwde, ‘s zomers geheel of gedeeltelijk droogvallende, natte, voedselarme zand- of leembodems zonder dikke organische laag of in zwak zuur, voedselarm, fosfor- en stikstofarm water. Ze groeit in het water of aan de waterkanten van vennen, pas gegraven sloten, poelen en plasjes, ijsbaantjes en gegraven heideplassen. Verder op periodiek droogvallende oevers van heideplassen en duinmeertjes, in zand- en leemgroeven en in natte karrensporen. Nederland valt geheel binnen de Atlantsche uitloper van het verbrokkelde Europese areaal. De plant is zeldzaam in het oosten van ons land en in Noord-Brabant, elders zeer zeldzaam. Pilvaren gaat in West-Europa achteruit door eutrofiĆ«ring, het gebruik van herbiciden, watervervuiling en het stoppen van kleinschalige verstoringen. In Nederland is van een teruggang geen sprake, mogelijk wordt hier de soort vaker waargenomen door betere inventarisaties. De sporocarpen die bij droogvallen gevormd worden aan de lang kruipende wortelstok zijn eerst geelgrijs en later zwart gekleurd, ze kunnen vele jaren levenskrachtig blijven, de gevormde sporen worden door de wind verspreid.