Pimpelmees

Deze kleine en kleurige mees kennen we allemaal want hij komt in de winter dicht bij huis, bungelend aan vetbollen en pindanetjes. Van de koolmees te onderscheiden door blauwe kruin, vleugels en staart.

Opvallende kenmerken

Acrobatische ,vrolijke mees, met een helder blauw petje

Leefgebied

Pimpelmezen verzamelen hun voedsel het liefst in de directe omgeving van het nest. Het is dan ook vooral het voedselaanbod dat de grootte van een pimpelmezenterritorium bepaalt. Pimpelmezen broeden in natuurlijke holten van bomen en in nestkasten.