Prachtklokje

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen staan schuin omhoog op vrij lange stelen in ijle, armbloemige trossen met kleine schutbladen aan de voet. Ze zijn blauw of soms wit, wijd klokvormig, tot 1/3 of 1/4 van de lengte ingesneden en 3 tot 4 cm lang. De kelkbladen zijn langwerpig. De kelktanden zijn half zo lang als de kroon. Bladeren: De bladeren zijn vrijwel kaal. Het wortelblad is stevig en donkergroen. De onderste stengelbladeren zijn langwerpig-eirond en in de bladsteel versmald. De bovenste bladeren zijn langwerpig, niet gesteeld en fijn gezaagd.

Groeiplaats
Zonnige tot soms licht beschaduwde plaatsen op matig droge tot matig vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, kalkrijke grond (leem, mergel en stenige plaatsen).

Voorkomen
Oorspronkelijk zeer zeldzaam in Zuid-Limburg en daarvoor ook bij Nijmegen, in Twente en aan de zuidelijke Veluwezoom. Elders verwilderd vanuit tuinen.