Purperrode orchis

De purperrode orchis is een variabele soort en valt op door zijn robuuste verschijning, gecombineerd met zeer donkergekleurde bloemen. De planten zijn maximaal 45 cm hoog, maar meestal kleiner. De stevige, geelgroene bladeren zijn schuin omhoog geplaatst, relatief breed en gootvormig. Ze staan in twee rijen aan de stengel en zijn knoopachtig aan de stengel gehecht waardoor de bladeren dicht op elkaar staan. De purperrode orchis heeft gemiddeld zo’n 25 bloemen, maar dat kan bij zeer robuuste planten oplopen tot bijna 80. De bloemen staan dicht op elkaar en vormen een cilindrische, vaak wat afgeplatte bloeiaar. De bloemen zijn overwegend donkerrood tot dieppaars. De lip heeft een wat hoekige vorm en is slechts ondiep ingesneden tot vrijwel gaafrandig. De tekening bestaat uit stipjes en lijntjes. Op Schiermonnikoog komen lokaal ook planten voor met lichtere bloemen en licht gevlekte bladeren. De purperrode orchis komt voor in Groot-Brittannië, Ierland, Zuid-Noorwegen, Zuid-Zweden en Denemarken, waar zij in vergelijkbare natuurgebieden als op Schiermonnikoog voorkomt: vochtige duinvalleien en grazige duingraslanden. Op Schiermonnikoog groeit de soort samen met rietorchis, gevlekte rietorchis, brede orchis, grote keverorchis, moeraswespenorchis en groenknolorchis.