Rankende duivenkervel

Rankende duivenkervel staat op zonnige tot licht beschaduwde, stikstofrijke, vochtige en losse, matig voedselrijke tot voedselrijke, kalkarme, ± zure, omgewerkte leem- of kleigrond. Ze groeit in moestuinen, in akkers en voedselrijke zomen van heggen en struwelen, op open plekken in bermen, in ruigten en op begraafplaatsen, op puinhopen, stortplaatsen en braakliggende grond. De eenjarige en melksap bevattende plant stamt oorspronkelijk uit Zuidwest- en Midden-Europa en is momenteel plaatselijk ingeburgerd in de gematigde streken van alle werelddelen. De soort is zeer zeldzaam in Nederland (maar uitbreidend) en komt onder andere voor in Zuidoost-Groningen, het rivierengebied, de duinen en in het oosten van Nederland. Rankende duivenkervel is goed te herkennen aan haar grote, geelwitte kroonbladen die aan de top zeer donker rood gekleurd zijn (of soms geheel rood zijn) en aan de gladde (bij rijpheid) vruchten die een vlezige hals bezitten en op terug gekromde stelen staan.