Reuzenpaardenstaart

Reuzenpaardestaart wordt in Nederland van oudsher gevonden in kalkrijke bronsystemen in het zuiden en oosten van het land. Sinds enige decennia worden verspreid door het land nieuwe vestigingen gevonden op allerhande kale, meestal kalkrijke, vochtige tot natte pioniersbodems. Hier weet zij door de vorming van een uitgebreid wortelstokstelsel lang stand te houden en door te dringen in ‘schijnbaar’ ongeschikte milieus. Op oude en nieuwe vindplaatsen kan de soort erg grote bestanden vormen, meestal zal een bestand echter bestaan uit een enkele kloon. De soort is nog steeds erg zeldzaam, maar gaat vooruit en staat daardoor niet op de Rode lijst. De soort is door haar dikke, roomwitte stengel en groot formaat vrijwel niet te verwisselen met andere paardenstaarten. Net als Heermoes vormt Reuzenpaardenstaart aparte, bladgroenloze sporenaren. Ook deze hebben een roomwitte stengel en zijn een stuk forser dan die van Heermoes.