Ronde ooievaarsbek

Ronde ooievaarsbek staat op open, zonnige en warme, stikstofrijke, droge en zwak basische, matig voedselarme tot voedselrijke, kalkrijke en vaak steenachtige zand en mergelbodems. De eenjarige plant groeit in bermen en op zeedijken, in kalkgraslanden en wijngaarden, in akkers en voedselrijke ruigten, op wallen en stadsmuren, aan de voet van rotsen (voornamelijk kalkrotsen), op industrie-, haven- en spoorwegterreinen, in kalk- en grindgroeven, op riviergrindoevers en andere ruderale plaatsen. Nederland ligt aan de rand van het Europese deel van het areaal. De soort is zeer zeldzaam (maar toenemend) en komt voornamelijk voor in stedelijk gebieden en Zuid-Limburg. Ronde ooievaarsbek is binnen de groep van eenjarige Nederlandse Geraniumsoorten goed te onderscheiden. Ze heeft o.a. 3-hoekige, paarse steunblaadjes, de onderste bladeren zijn rondachtig en hebben 5-7 (9) lobben die elk weer 3 spitse slippen dragen. Verder hebben de roze kroonbladen een witte voet en zijn aan de top afgerond tot zeer weinig uitgerand.