Roze winterpostelein

Roze winterpostelein is een slap plantje met wit-roze bloempjes met donkerder strepen. De soort groeit vooral in tuinen en parken, op plaatsen waar tuinafval wordt gedeponeerd, vanwaar hij zich naar de voedselrijkere plekken in de omgeving weet uit te breiden. In tegenstelling tot (witte) Winterpostelein zijn de bladen onder de bloeiwijze niet vergroeid. Het aantal groeiplaatsen is in de afgelopen eeuw explosief gestegen. Nu is de soort vrij algemeen in het gehele land, met uitzondering van de kleigebieden. Er wordt wel verondersteld dat de landelijke verspreiding zich halverwege de 20e eeuw heeft voltrokken vanuit de Paasheuvel bij Vierhouten vanwaar deelnemers aan AJC-kampen het ‘socialistenkruid’ meenamen naar huis en zo voor een landelijke verspreiding zorgden. Het zal echter niet de enige reden zijn voor de fors toegenomen verspreiding.