Sachalinse duizendknoop

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen groeien in dichtbloemige pluimen. Ze zijn geelachtig groen en vormen groepjes van 3 tot 7 bloemen. De bloeiwijzetakken zijn kort behaard. De plant bloeit maar weinig. Bladeren: Bladeren met een stompe tot zwak spitse top en een enigszins hartvormige voet. Ze worden 14 tot 30 cm lang en hebben 8 tot 12 paar zijnerven.

Groeiplaats
Licht beschaduwde plaatsen op vochtige, voedselrijke grond.

Voorkomen
Vrij zeldzaam in Midden-Nederland en in het kustgebied. Elders zeldzaam.