Schermscheefbloem

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen zijn paars, roze of soms wit en vormen een platte bloeiwijze (ook na de bloei). De, binnenste kroonbladen zijn 8 tot 15 mm lang, de binnenste zijn 2 tot 3 keer zo kort. Bladeren: De kale bladeren zijn lancetvormig met een gave rand of de onderste zijn ondiep getand.

Groeiplaats
Vaak licht beschaduwde, open plaatsen op matig droge tot matig vochtige, neutrale tot meestal kalkrijke, matig voedselrijke tot matig voedselarme, vaak stenige grond.

Voorkomen
Niet ingeburgerd in Nederland.