Schijnaardbei

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De vijftallioge, gele bloemen worden tot 1 cm in doorsnee. De bijkelkblaadjes zijn rond tot ovaal, aan de top ingesneden en met meestal 3 tanden. Tijdens de bloei zijn ze 3 tot 5 mm, na de bloei groeien ze uit tot 8 mm. De kelk is na de bloei sterk vergroot. Bladeren: De bladeren zijn drietallig. De ovale deelblaadjes worden tot 5 cm lang en 3 cm breed. Ze zijn behaard op de nerven.

Groeiplaats
Halfbeschaduwde tot beschaduwde plaatsen op vochtige, voedselrijke grond.

Voorkomen
Verspreid door het land. Ingeburgerd tussen 1950 en 1974.