Schijnraket

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bleekgele bloemen zijn groen geaderd en 1 tot 1½ cm groot. De 3 tot 5 mm lange kelkbladen staan rechtop. De onderste bloemen groeien in de bladoksels. Bladeren: De dicht kort behaarde bladeren zijn veerdelig. Meestal met 6 tot 8 paar bochtig getande zijslippen en een kleine eindlob. De onderste bladeren zijn gesteeld, de bovenste zittend, niet geoord of stengelomvattend.

Groeiplaats
Zonnige, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke grond (stenige plaatsen en klei).

Voorkomen
Vrij zeldzaam in het rivierengebied en zeldzaam in de kuststreken in het westen. Elders zeer zeldzaam.