Spitslobbige vrouwenmantel

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloeiwijze is kaal. De kelkbuis is kaal, maar soms met een enkele haar. Bladeren: Bladeren met 9 tot 11 (soms tot 13) bladlobben met rechte zijkanten, een smalle top en met 13 tot 21 rechte, regelmatig spitse tanden. De bladeren zijn dicht behaard aan de onderkant en kaal tot spaarzaam behaard tussen de plooien aan de bovenkant, maar in de plooien dichter behaard.

Groeiplaats
Zonnige tot half beschaduwde plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke grond.

Voorkomen
Zeldzaam in laagveengebieden en zeer zeldzaam in het noordoosten en midden van het land.