Springzaadveldkers

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De kroonbladen zijn wit en 2 tot 3 mm lang of ze ontbreken. De meeldraden zijn groenachtig. Bladeren: De bladeren bestaan uit 5 tot 9 paar deelblaadjes. De bladslippen zijn getand en diep gekarteld. Pijlvormige bladstelen met lange spitse oortjes, die de stengel omvatten.

Groeiplaats
Beschaduwde plaatsen op natte tot vochtige, voedselrijke, vaak kalkhoudende grond en op steenachtige plaatsen.

Voorkomen
Zeer zeldzaam. Het meest in het rivierengebied.