Steenrode orchis

Steenrode orchis is een ondersoort van de Vleeskleurige orchis. Ze staat op vochtige, zandige en grazige, basenrijke tot zwak zure grond. Ze groeit in kortgrazige, vochtige duinvalleien, in kruipwilgvegetaties en op vochtige meeroevers. Het is een endeem van Oost-Ierland en westelijk Engeland en Schotland. De soort groeit daar in kuststreken en op een enkele plaats in het binnenland. Ze is bezig met het uitbreiden van haar gesloten verspreidingsgebied en is nu ook sinds een aantal jaren bekend van de kustgebieden in Nederland. De plant is gewoonlijk klein en gedrongen maar meestal hangt de grootte van de Steenrode orchis af van de hoogte van de omringende vegetatie. De bladeren zijn wijd uitstaand, relatief zeer lang en ongevlekt. De bloemen zijn karmijnrood of helder steenrood. Tijdens de bloei worden de bloemen lichter van kleur en de onderste bloemen verbleken in de loop van de tijd. Toch behouden ook de rijpe exemplaren een karakteristieke zweem van licht steenrood.