Stekelige hanenpoot

Stekelige hanenpoot groeit op open, vochtige, voedselrijke, omgewerkte zandgrond. Zij staat langs wegen, op ruige terreinen en in maïsakkers. In Nederland is Stekelige hanenpoot nog een vrij zeldzame soort, recent is zij in Oost-Nederland en in het stedelijk gebied ingeburgerd. Stekelige hanenpoot komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Zij is net als Europese hanenpoot een warmteminnende soort die vooral in de nazomer goed te vinden is. Stekelige hanenpoot kan verward worden met Europese hanenpoot, maar verschilt daarvan onder meer doordat het basale deel van de bladschijf het onderste deel van de bloeihalm schuin omvat en daar niet scherp gescheiden is van de bladschede (zie foto). Tevens is de top van de fertiele lemma bij de Stekelige hanenpoot stevig en kaal, terwijl deze bij Europese hanenpoot kruidachtig en behaard is. Verder is er een verschil in standplaats: Stekelige hanenpoot staat over het algemeen natter dan Europese hanenpoot, vaak op plaatsen waar (tijdelijk) water blijft staan.