Stengelloze sleutelbloem

Herkenning
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De wortelstandige bloemen staan steeds afzonderlijk. De bloemstelen zijn 5 tot 12 cm lang. De bloemen zijn lichtgeel, 2 tot 4 cm groot en hebben meestal oranje vlekken in de keel. De kelk is nauw buisvormig en heeft lange, smalle en spitse tanden. Bladeren: De eironde bladeren zijn, geleidelijk in de steel versmald. Ze zijn fijn getand, van boven heldergroen en van onderen lichter van kleur en behaard.

Groeiplaats
Licht beschaduwde plaatsen op matig droge tot vochtige, matig voedselrijke, zwak zure grond (zand, zavel, klei en stenige plaatsen).

Voorkomen
Zeldzaam, o.a. in de Hollandse en Zeeuwse duinen en in Drenthe. Vroeger ook in westelijk Brabant.